Tinglysing

Tinglysing av eierskap, pant, rettigheter og avtaler gir deg rettsvern.
Kontakt oss

Det vil si at dersom det er forrige eier som fremdeles er tinglyst eier i grunnboken vil eiendommen din kunne beheftes med utleggspant og tvangssalg på grunn av tidligere eiers dårlige økonomi. I verste fall vil du miste eiendommen din fordi du ikke er tinglyst eier av eiendommen.

Vi anbefaler alltid at du tinglyser

Å få tinglyst et skjøte eller andre dokumenter koster 585 kr i tinglysingsgebyr. Det må i tillegg betales dokumentavgift ved hjemmelsoverføring (endring av eier) og den er på 2,5 % av markedsverdi på eiendommen din. Det er flere unntaksbestemmelser for dokumentavgift ved blant annet arv, skilsmisse, samlivsbrudd, fusjon av firma, oppløsning av sameie etc. Vi kan vurdere om du faller innunder en unntaksbestemmelse som gjør at du slipper å betale hele eller deler dokumentavgiften.

Det er i utgangspunktet ikke tinglysningsplikt i Norge, men noen kommuner stiller krav om tinglysing av rettigheter i forbindelse med byggesak (for eksempel veirett og rett til å ha ledninger over andre sin grunn m.m).

crossmenu