Klage på vedtak, nabomerknad og kommentarer til nabomerknad

Kontakt oss

Klage på vedtak

Noen ganger hender det at kommunen avslår en søknad. Veldig ofte er avslagsgrunnen at det foreligger negativ uttalelse fra annen offentlig myndighet (som for eksempel Statsforvalter). Kommunene «bør» ikke dispensere når det foreligger negativ uttalelse fra statlig eller regional myndighet jf Plan- og bygningsloven § 19-2 fjerde ledd. På bakgrunn av dette føler mange kommuner at de må avslå når det kommer en negativ uttalelse. Ettersom loven bruker ordet «bør» tilsier det at kommunen skal vektlegge tungt uttalelsen fra for eksempel Statsforvalteren, men det betyr ikke at de skal alltid avslå på bakgrunn av uttalelsen.

Vi kan hjelpe med å utarbeide klage på vedtaket ditt.

Pris etter medgått tid og vi vil anslå et tidsestimat basert på den informasjonen vi har i saken.

Byggesøknad

Nabomerknad

Når du mottar et nabovarsel fra en av naboene dine kan du få bistand fra oss til å vurdere hvilke konsekvenser det får for din eiendom.

Erfaringsmessig kan det være lurt å gå i dialog med naboen tidlig for å se om det noen de kan gjøre av tilpasning av tiltaket slik at det ikke vil få så negative konsekvenser for deg som nabo. Husk på at det er alltid lurt å ha en god dialog med naboen for da er det mindre sannsynlig at naboen vil komme med nabomerknad til ditt framtidige tiltak.

Vi kan også hjelpe deg å skrive nabomerknad slik at du får frem alle relevante argumenter for hvorfor naboen ikke bør få lov til å bygge det nye tiltaket sitt.

Pris etter medgått tid og vi vil anslå et tidsestimat basert på den informasjonen vi har i saken.

Kommentarer til nabomerknad

Når du ønsker å gjøre noe på eiendommen din kan det være lurt å lufte ideene dine med naboene før det sendes ut et nabovarsel. I de sakene der du er avhengig av erklæring fra naboen på grunn av at du trenger veirett vil det være naturlig at disse innhentes før nabovarsel sendes ut. Dette vil sikre deg et bedre utgangspunkt for å vite hva naboene tenker om tiltaket, og det vil gjøre det mindre sannsynlig med nabomerknad i saken.

Dersom det skulle komme nabomerknader har vi god erfaring med å kommentere nabomerknadene og likevel få godkjent byggesaken.

Kommentarer til nabomerknader er et ekstraarbeid som ikke er inkludert i prisen. Dette fordi det ikke er veldig ofte at det kommer nabomerknader, og vi ønsker heller å holde nede prisen på søknad og ta dette som et ekstraarbeid i de tilfeller det er nødvendig.

Det er mulig å kun bestille kommentarer til nabomerknader dersom det er ønskelig. Da vil vi gi deg et tilbud med et tidsestimat for arbeidet og fakturere deg etter medgått tid.

Vi hjelper gjerne

Kontakt oss

Vi har erfaring fra slike søknader og kan bistå deg gjennom prosessen.

Ta kontakt så vil vi vurdere tiltaket og gi deg et tilbud på søknadsarbeid basert på søknadstypen. Vi gir deg samtidig tilbud på tegningsarbeid.

Vi hjelper deg gjerne

Pål Kjetil Tufta

Faglig leder
pkt@arkoconsult.no
99520416

Michelle B. Hauge

Ingeniør Bygg | Teamleder Byggesak
michelle@arkoconsult.no
41237095

Merethe Svarstad

Jurist, byggesak
merethe@arkoconsult.no
94883393

Inge A. Johannessen

Jurist, byggesak
inge@arkoconsult.no
97019880

Mia Dullum Kongelstad

Jurist, byggesak
mia@arkoconsult.no
48307295

Adelin Hanstveit Hjellvik

Ingeniør Bygg
adelin@arkoconsult.no
41038820
chevron-left
chevron-right
crossmenu