Endring av bygg og anlegg og endring av bruk

Kontakt oss

Tilbygg

Tilbygg er enn utvidelse av bygningens grunnflate.

I noen tilfeller kan du stå for søknaden selv (søknad uten ansvarsretter), og det finnes også unntak fra søknadsplikt for mindre tilbygg. Her kan du bruke veileder på direktoratet sin side (dibk.no) for å finne ut om tiltaket er søknadspliktig. Her er det viktig å være klar over at selv om tiltaket i seg selv ikke er søknadspliktig, så må det vurderes om tiltaket likevel kan utløse krav om dispensasjon.

Påbygg

Ved å bygge et arkitekttegnet hus, får man et mer funksjonelt hus som er spesialtilpasset tomten og utnytter arealet bedre enn de fleste ferdighus. Du betaler dermed ikke for unødvendige kvadratmeter.

Den aller viktigste fordelen er likevel at du får et skreddersydd hjem med smarte løsninger som ser estetisk vakkert ut. Vi kjenner nærmiljøet ditt og har lang erfaring med å tegne hus som passer inn i et variert landskap og vestlandsvær.

Fasadeendring

Dersom husets fasadeuttrykk endres vesentlig fra opprinnelig vil dette være søknadspliktig. I utgangspunktet er det en søknad med ansvarlige foretak. Tilbakeføring til opprinnelig uttrykk og mindre fasadeendringer er ikke søknadspliktige, men det må byggemeldes (eget skjema) til kommunen.

Underbygg

Underbygg er å bygge under eksisterende byggverk. Underbygg er en søknad med ansvarlige foretak.

Konstruksjon

Dersom det skal settes inn for eksempel trapp i huset eller settes inn pipe vil det være eksempler på konstruksjoner. Dette er en søknad som krever ansvarlige foretak.

Bruksendring

Den klassiske bruksendringen er bod i kjeller som skal gjøres om til soverom. Soverom blir regnet som hoveddel og bod er tilleggsdel (teknisk rom og trapperom er også typisk tilleggsdel). Bruksendringen er søknadspliktig når tilleggsdel skal gjøres om til hoveddel og motsatt. Det vil si at bruksendring fra stue til bod også er søknadspliktig, mens en bruksendring fra stue til soverom ikke er søknadspliktig.

Bruksendring kan også medføre at det oppstår ny boenhet. Det klassiske eksempelet er at det settes inn kjøkken i kjellerstuen, og det blir etablert utleieleilighet. En slik bruksendring blir søknadspliktig dersom det medfører at det oppstår en egen boenhet.

Vilkår

For at det skal foreligge en egen boenhet etter byggesaksforskriften § 2-2 må tre vilkår være oppfylt.

Dersom det oppstår en ny boenhet, må alle krav etter TEK17 oppfylles. Det må også søkes om utvidet bruk av offentlig avkjørsel og tilkobling for vann og avløp for ny boenhet.

En boenhet må ha alle hovedfunksjoner for bolig, det vil si stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett. Boenheten behøver ikke å ha separate rom for hver enkelt funksjon, men boenheten må kunne fylle alle hovedfunksjonene. Et oppholdsrom vil i de aller fleste tilfeller kunne utgjøre både soverom, stue og kjøkken. Vurderingen gjøres ut fra rent fysiske kriterier ved selve boenheten, ikke hvordan boenheten brukes.

En boenhet må ha egen, separat inngang. Det betyr at det må være mulig å komme til boenheten uten å måtte gå gjennom andre boenheter. To boenheter kan imidlertid ha felles gang med hver sin inngangsdør, f.eks. en horisontaldelt tomannsbolig. Vilkåret må sees i sammenheng med kravet om at boenhetene skal være fysisk adskilt fra øvrige enheter, jf. byggesaksforskriften § 2-2 bokstav c.

At en enhet er fysisk adskilt fra en annen enhet taler for at den må anses som en egen boenhet. At enhetene er fysisk adskilt betyr at det ikke er noen form for intern forbindelse mellom enhetene i form av dør, trappeforbindelse eller lignende. En låst dør mellom enhetene er ikke nok til at de anses som fysisk adskilt, selv om dette innebærer at boenhetene i den daglige bruken oppleves som separate enheter. Enhetene må være adskilt rent bygningsmessig.

Vesentlig endring av tidligere drift

Dersom et bygg er brukt til lager og senere skal bygges om til veikro vil det medføre en vesentlig endring av tidligere drift. En slik driftsendring vil være søknadspliktig og medfører at alle krav etter TEK17 må følges. Det kan også være at det nye formålet ikke er i tråd med arealformålet i gjeldende arealplan, og at det da må søkes om dispensasjon. Det må ved en slik søknad også søkes til Arbeidstilsynet, og da er det viktig at alle krav etter arbeidsmiljøloven er ivaretatt.

Endring av bygg og anlegg

Det må også søkes på endring av konstruksjon, reparasjon, ombygging og endring av anlegg.
Nordheimsmarka

Vi hjelper gjerne

Kontakt oss

Vi har erfaring fra slike søknader og kan bistå deg gjennom prosessen.

Ta kontakt så vil vi vurdere tiltaket og gi deg et tilbud på søknadsarbeid basert på søknadstypen. Vi gir deg samtidig tilbud på tegningsarbeid.

Vi hjelper deg gjerne

Pål Kjetil Tufta

Faglig leder
pkt@arkoconsult.no
99520416

Michelle B. Hauge

Ingeniør Bygg | Teamleder Byggesak
michelle@arkoconsult.no
41237095

Merethe Svarstad

Jurist, byggesak
merethe@arkoconsult.no
94883393

Inge A. Johannessen

Jurist, byggesak
inge@arkoconsult.no
97019880

Mia Dullum Kongelstad

Jurist, byggesak
mia@arkoconsult.no
48307295

Adelin Hanstveit Hjellvik

Ingeniør Bygg
adelin@arkoconsult.no
41038820
chevron-left
chevron-right
crossmenucross-circleplus-circle