Tinglyse rettigheter

Servitutt er en begrenset rett til faktisk rådighet over andres eiendom.

Kontakt oss

To typer servitutter

Personlige servitutter

En slik servitutt gir en bestemt person en rett til for eksempel borett, forkjøpsrett etc.

Realservitutter

Servitutten vil da være knyttet til en annen eiendom. Typisk eksempel er veirett, parkeringsrett etc.

  1. En negativ servitutt innebærer et forbud mot eller begrensning i å utføre en handling på en eiendom. For eksempel et byggeforbud, en begrensning i byggehøyde, antall boenheter etc.
  2. En positiv servitutt innebærer en positiv rettighet for en annen eiendom. For eksempel en veirett, parkeringsrett etc.

Dersom naboen gir deg rett til å for eksempel bruke vei som går over hans eiendom vil det være lurt å få laget til en signert erklæring som kan tinglyses. Dette gir deg rettsvern for servitutten. Du som eier av eiendommen som får veirett blir da rettighetshaver av veiretten. Det er kun den som enhver tid er tinglyst eier av eiendommen som vil være rettighetshaver av veiretten, og som eventuelt kan slette den.

En veirett er en servitutt som blir tinglyst som en heftelse på eiendommen som veien ligger på.

Vi kan utarbeide avtale/erklæring som kan tinglyses.

Vi hjelper gjerne

Kontakt oss

Vi har erfaring fra slike søknader og kan bistå deg gjennom prosessen.

Ta kontakt så vil vi vurdere tiltaket og gi deg et tilbud på søknadsarbeid basert på søknadstypen. Vi gir deg samtidig tilbud på tegningsarbeid.

Vi hjelper deg gjerne

Pål Kjetil Tufta

Faglig leder
pkt@arkoconsult.no
99520416

Michelle B. Hauge

Ingeniør Bygg | Teamleder Byggesak
michelle@arkoconsult.no
41237095

Merethe Svarstad

Jurist, byggesak
merethe@arkoconsult.no
94883393

Inge A. Johannessen

Jurist, byggesak
inge@arkoconsult.no
97019880

Mia Dullum Kongelstad

Jurist, byggesak
mia@arkoconsult.no
48307295

Adelin Hanstveit Hjellvik

Ingeniør Bygg
adelin@arkoconsult.no
41038820
chevron-left
chevron-right
crossmenu