Byggesøknad

Våre kunder oppnår meget gode resultater med byggesøknader som er utarbeidet av og tett fulgt opp av våre jurister. En grundig søknad øker sjansen for godkjenning hos kommunen!

Kontakt oss

Hjelp til byggesøknad

Dersom du vil bygge noe som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven må du få utarbeidet en byggesøknad. Disse kan ofte være store og komplekse og krever at du bruker tid til å sette deg inn i sakene for å sikre et best mulig resultat i andre enden.

For å ha størst mulig sjanse for at kommunen godkjenner søknaden, må presisjonsnivået være høyt. Dette er viktig – ikke minst med tanke på kostnadene som ofte er forbundet med sakene. Mange velger å styrke byggesøknaden med en 3D-visualisering av byggeplanen.

I Arkoconsult har vi tatt steget videre ved å rendyrke rollen som ansvarlig søker, bl.a. ved å ansette jurister til å utarbeide byggesøknad og følge opp byggesaksprosessen mot kommunene. Våre kunder opplever meget gode resultater i sakene sine som følge av at vi har styrket kompetansen på det juridiske. Spesielt god erfaring har vi med byggesøknader i Bergen og Hordaland.

Kontakt oss og få utarbeidet en grundig byggesøknad med gjennomslagskraft!

Ulike krav til ulike søknader

Som hovedregel krever byggesak en ansvarlig søker, dvs. en profesjonell aktør med godkjenning til å sende inn søknad til kommunen. I praksis gjøres denne jobben ofte av foretak som f.eks. arkitektkontor eller entreprenørfirma som en del av det totale oppdraget.

Det er kort fortalt tre hovedtyper byggesaker:

  1. Saker som krever en «ansvarlig søker» er hovedregelen i byggesaker. F.eks. gjelder det om du ønsker å bygge ny bolig, større murer, gjøre et vesentlig terrenginngrep, m.m.
  2. Søknader uten ansvarsrett er saker der du kan søke på egenhånd. Dette kan f.eks. være et tilbygg til bolig inntil 50 kvm. eller en frittliggende garasje inntil 70 kvm. I disse sakene kan du selv stå som søker overfor kommunen. Det kan likevel være greit å få hjelp i disse sakene, da det gjelder dokumentasjonskrav også her.
  3. Saker som er unntatt søknadsplikten er mindre tiltak som er lite inngripende overfor omgivelsene. Det typiske eksempelet er den frittliggende garasjen/boden på inntil 50 kvm. på tomten, minst en meter fra nabogrensen. Det du likevel må huske på er at tiltaket må være i tråd med gjeldende planer for området. Det vil derfor ikke være unntak fra dispensasjoner, dersom det er behov for det. Det kan derfor være greit å foreta visse avklaringer før du går i gang. Spør oss gjerne!

Dokumentasjonskrav i byggesøknader

Der det er krav om ansvarlig søker kan du velge mellom rammesøknad eller ett-trinnssøknad. Hva du velger handler litt om hvor mye som er avklart i prosjektet.

Ett-trinnssøknad

Dersom du har gjort avtaler med de foretak som skal stå for planlegging og gjennomføring av prosjektet, kan du gjerne søke i ett trinn. Dette betyr at en sender inn alt av dokumentasjon samlet slik at kommunen kan fatte et ferdig vedtak basert på det som er sendt inn. Dersom det ikke er nabomerknader eller dispensasjoner, kan dette i noen tilfeller behandles inne tre uker.

Rammesøknad

Rammesøknad er aktuelt i tilfeller der prosjektet ikke er ferdig planlagt, men du ønsker en avklaring av rammene for tiltaket, f.eks. om du i det hele tatt får lov å bygge på en tomt. Dette kan være lurt hvis du ikke ønsker å investere for mye tid og penger i et prosjekt før du er sikker på at det lar seg realisere.

Få hjelp med byggesøknaden – kontakt oss i dag!

Byggesøknad i Bergen og resten av landet

Dersom du har et prosjekt som venter på å bli realisert og trenger hjelp, er det bare å kontakte oss. Fra vårt kontor på Osterøy rett utenfor Bergen har vi tett dialog med kommuner over hele landet.

Det spiller ingen rolle hvor prosjektet ditt er – vi lager byggesøknad og følger opp opp saken din fra Finnmark i nord til Agder i sør.

Kontakt oss i dag!

Har du en idé?

Kontakt oss

Arkoconsult er en Totalentreprenør i Bergen hvor du som kunde har tilgjengelig masse kompetanse og mye erfaring innen bygg, anlegg og eiendomsutvikling. Vi er lommekjent i Hordaland og godt kjent i Norge.

Hos oss får du hjelp med Reguleringsplan, Byggesøknader, Arkitekttegninger, Tekniske tegninger, Byggeledelse, Kalkulasjon, Betongarbeid, Tømrerarbeid, og Eiendomsmegling via Strilamegleren AS.

Vi hjelper deg gjerne

Pål Kjetil Tufta

Faglig leder
pkt@arkoconsult.no
99520416

Michelle B. Hauge

Ingeniør Bygg | Teamleder Byggesak
michelle@arkoconsult.no
41237095

Merethe Svarstad

Jurist, byggesak
merethe@arkoconsult.no
94883393

Inge A. Johannessen

Jurist, byggesak
inge@arkoconsult.no
97019880

Mia Dullum Kongelstad

Jurist, byggesak
mia@arkoconsult.no
48307295

Adelin Hanstveit Hjellvik

Ingeniør Bygg
adelin@arkoconsult.no
41038820
chevron-left
chevron-right
crossmenu