Grensejustering, arealoverføring og fradeling

Kontakt oss

Grensejustering

Dersom det er et mindre areal som skal justeres mellom to eiendommer er det enkleste å foreta en grensejustering. Saken skal da ikke behandles etter Plan- og bygningsloven, men etter matrikkeloven og matrikkelforskriften.

Grensejusteringen må være i tråd med reguleringsplan, Kommunedelplan og Kommuneplan. Dersom det er behov for dispensasjon så kan arealet ikke grensejusteres og må det søkes om arealoverføring.

Det er en begrensing i hvor stort areal man kan grensejustere. Hver eiendom kan ikke motta eller gi fra seg mer enn 5% av nettoareal, og maksimalt 500 m2.

Tidligere grensejusteringer vil telle med i 5% begrensningen.

Det er også mulig å ta en grensejustering der begge eiendommer gir og mottar areal fra hverandre, dette kalles et makeskifte.

Arealoverføring

Arealoverføring vil si at deler av arealet til en eiendom føres over til en annen eiendom. Kravet er at arealet som skal overføres må være heftelsesfritt (det kan ikke være tinglyst pant, leieavtaler etc). Dersom eiendommen for eksempel er pantsatt må panthaver da frafalle pant i størrelsen på arealet som skal arealoverføres.

Dette er en søknad uten ansvarsretter, slik at den som skal føre over areal fra sin eiendom kan i utgangspunktet søke selv.

Ved arealoverføring må følgende skjema legges ved søknaden: Erklæring om arealoverføring (skjøte kun for arealoverføring dersom det er forskjellig eier på eiendommene) og Rekvisisjon for oppmåling. Disse skjemaene må signeres og leveres til kommunen med original signatur (vi sender inn skannet versjon til byggesak).

Fradeling

Dersom det er ønskelig å opprette en ny grunneiendom fra en større eiendom, må det søkes om fradeling. Dette er en søknad uten ansvarsretter, som eier av eiendommen selv kan utarbeide og sende inn søknad til kommunen.

Søknad om fradeling krever at du har fått på plass nødvendige erklæringer for vei, vann og avløp. I tillegg må du søke om utvidet bruk/oppretting av ny avkjørsel til offentlig vei, og tilkobling til offentlig va-anlegg (eventuelt om nytt utslipp for den nye eiendommen dersom det er private løsninger for VA).

Vi hjelper gjerne

Kontakt oss

Vi har erfaring fra slike søknader og kan bistå deg gjennom prosessen.

Ta kontakt så vil vi vurdere tiltaket og gi deg et tilbud på søknadsarbeid basert på søknadstypen. Vi gir deg samtidig tilbud på tegningsarbeid.

crossmenu