Byggesak

Vi er en gjeng med jurister som jobber med byggesak, tinglysing og konsulentoppdrag. Juridisk avdeling er fordelt på hovedkontoret på Osterøy og avdelingskontoret på Voss.
Kontakt oss

Vi hjelper deg med søknaden

Når du velger oss til din byggesøknad kan du være trygg på at vi leverer en grundig og god søknad til kommunen. Det vil øke sannsynligheten for at du vil få oppfylt byggedrømmen din. Plan- og bygningsloven er en ja lov. Det vil si at dersom du forholder deg innenfor arealplaner og regelverk, så skal du i utgangspunktet få lov til å bygge tiltaket ditt. Dersom tiltaket ikke er i tråd med regelverk eller arealplaner må det søkes om dispensasjon.

Dispensasjonssøknader vil ofte bli aktuelt i byggesaker i dag. Det er likevel viktig at du tenker over når du skal tegne tiltaket ditt at det er større sannsynlighet å få igjennom en byggesøknad dersom du i størst mulig grad er i tråd med gjeldende planer og regelverk. Arkitektene hos oss vil se på løsninger som er i tråd med plan og regelverk, men du velger i stor grad selv om du likevel ønsker en annen løsning som medfører dispensasjon. Det er da en risiko for at du kan få avslag på søknaden, men vi opplever stor suksess med våre dispensasjonssøknader.

Prosessen i byggesaken

Vi pleier å begynne med en eiendomsrapport for å få vurdert tiltaket ditt opp mot gjeldende arealplaner og regelverk som gjelder for din eiendom. Vi får da et godt utgangspunkt for å vite hva som må til for å få igjennom søknaden, og du som kunde kan da velge å ikke gå videre med søknad dersom det dukker opp noe som gjør at vi tror det blir veldig vanskelig å få igjennom byggesøknaden.
Tiltaket blir tegnet etter dine ønsker og vurdert opp mot informasjonen i eiendomsrapporten slik at det så langt det er mulig er i tråd med gjeldende regelverk og arealplaner.
Videre tar vi på byggesak over saken igjen når tegningene er godkjent. Vi tar da en gjennomgang av tegningene opp mot det vi har funnet i eiendomsrapporten og vurdere behovet for dispensasjoner. Vi vil da varsle deg dersom det viser seg at det er behov for dispensasjoner og gi deg et tilbud på dette etter medgått tid med et tidsestimat. Når eventuelle dispensasjoner er skrevet blir tiltaket nabovarslet. Vi nabovarsler elektronisk via Altinn. Naboene har da 14 dager på seg til å komme med nabomerknad til tiltaket fra det er sendt ut elektronisk.
Når frist for å komme med nabomerknader er gått ut vil vi sende inn søknaden til kommunen. Det kan i noen tilfeller være at vi må vente med å sende inn til vi har fått godkjent avkjørsel, dispensasjon etter veglova, fått uttalelse fra VA-etat etc. En rammesøknad og/eller søknad om dispensasjon vil ha saksbehandlingstid på 12 uker (+ 4 uker dersom saken må sendes på høring til annen offentlig myndighet). En ett-trinnssøknad har saksbehandlingstid på 3 uker dersom det ikke er dispensasjoner, nabomerknader etc som forlenger fristen tilsvarende rammesøknad.
Dersom det er søkt om rammetillatelse må det søkes om igangsettingstillatelse før noe arbeid påbegynnes. Alle fag som skal prosjektere og utføre samt ha uavhengig kontroll (der det er krav om dette) må levere ansvarserklæring og samsvarserklæring for prosjekteringsarbeid til oss. Søknad om igangsettingstillatelse har tre uker saksbehandlingstid.
Alle saker skal avsluttes med ferdigattest (unntaket er fradelingssaker og arealoverføring). Dersom det gjenstår arbeider kan det vurderes om det skal søkes om midlertidig brukstillatelse for at tiltaket kan tas i bruk, men det må da innen oppgitt frist søkes om ferdigattest for å ferdigstille tiltaket.
crossmenucross-circleplus-circle