Energiberegning

Energiberegning er en viktig del av prosessen ved prosjektering av bygg.

Kontakt oss

Energiberegning

Enten du skal føre opp en ny bygning eller trenger å dokumentere at et eksisterende bygg overholder u-verdi-kravene i Teknisk forskrift, trenger du en varmetapsberegning.

Energiberegning i henhold til teknisk forskrift

Vær oppmerksom på at du må sikre at minimumskravet for byggverket ivaretas. Derfor må det foretas en energiberegning av bygningen før oppføring.

Du trenger å foreta en varmetapsberegning for å dokumentere byggets isolasjons- og energibehov opp mot krav i Teknisk forskrift. Det er en forskrift i Plan- og bygningsloven som angir grenseverdier for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge.

Energiberegning er en varmetapsberegning som beregner de ulike bygningskonstruksjonenes u-verdier. U-verdien er et mål som brukes for å angi en bygningsdels varmeisolerende evne. For å regne ut u-verdien i en bygningsdel, legger du sammen varmemotstanden for de ulike sjiktene i bygningsdelen.

Varmetapsberegningen kan utføres for å dokumentere valgte løsninger, eller vi kan bistå deg fra skisseprosjekt for å finne gode løsninger for ditt bygg. Spør oss i dag!

Materialvalg er avgjørende

Jo lavere u-verdien på et materiale er, desto bedre er isolasjonsevnen. De vanligste isoleringsmaterialene er mineralull og isopor (EPS, ev. XPS). Isolasjonsmaterialer, vinduer og dører kommer alle med ulike isolasjonsevner.

Gode isoleringsmaterialer er dårlige varmeledere. Typiske varmeledere er metall og tunge konstruksjoner som betong og glass. Disse materialene har høyere u-verdier, men brukes ofte for å redusere byggekostnadene. Det viktige er at du alltid tar hensyn til de totale grenseverdiene i Teknisk forskrift.

Bruk en profesjonell samarbeidspartner for å finne de beste energibesparende løsningene for ditt prosjekt. Vi har arkitekter på huset og vi kan bistå deg med byggeledelse gjennom hele prosessen.

tømrerarbeid

Har du en idé?

Kontakt oss

Arkoconsult er en Totalentreprenør i Bergen hvor du som kunde har tilgjengelig masse kompetanse og mye erfaring innen bygg, anlegg og eiendomsutvikling. Vi er lommekjent i Hordaland og godt kjent i Norge.

Hos oss får du hjelp med Reguleringsplan, Byggesøknader, Arkitekttegninger, Tekniske tegninger, Byggeledelse, Kalkulasjon, Betongarbeid, Tømrerarbeid, og Eiendomsmegling via Strilamegleren AS.

Vi hjelper deg gjerne

Håvard Hegg-Lunde

Daglig leder Arkobygg
haavard@arkoconsult.no
91741224

Pål Kjetil Tufta

Faglig leder
pkt@arkoconsult.no
99520416

Thor Morten Trolid

Avdelingsleder Voss, Prosjektleder
thormorten@arkoconsult.no
48170705

Michelle B. Hauge

Ingeniør Bygg | Teamleder Byggesak
michelle@arkoconsult.no
41237095

Brynjulf Ragnar Maurstad

Ingeniør Bygg
brynjulf@arkoconsult.no
91558756

Adelin Hanstveit Hjellvik

Ingeniør Bygg
adelin@arkoconsult.no
41038820
chevron-left
chevron-right
crossmenu