Vei og arealplan

Arkoconsult AS har erfaren veiplanlegger som kan hjelpe deg med prosjektering av ditt prosjekt.
Kontakt oss

Vegprosjektering

I forbindelse med byggeprosjekter kreves det ofte ny tilkomst fra eksisterende hovedvei, eller utbedring av eksisterende tilkomst. Kommunene krever dette i både i forbindelse med byggesak og ved utarbeidelse av reguleringsplaner. Arkoconsult AS har erfaren vegplanlegger som kan hjelpe deg med prosjektering av ditt prosjekt, om dette er helt ny vei eller utbedring av eksisterende veger/avkjørsler. Vi har erfaring med alt fra mindre, private veger til større offentlige veier.

Arkoconsult AS kan bistå med tekniske vegtegninger i henhold til Statens Vegvesen sine håndbøker og kommunale vegnormer. Dagens vegnett driftes av flere ulike offentlige instanser og vi kan bistå med søkander om godkjenning fra Vegvesen, fylkeskommune og evt. kommuner, avhengig av om det er riksveger, fylkesveger eller kommunale veger som skal utbedres. Vi kan også bistå med søknader om økt bruk av avkjørsler fra offentlige veger som er at krav i forbindelse med økt antall boenheter/næringsbygg som skal bruke eksisterende avkjørsler.

Arkoconsult kan også bistå med skiltplaner som viser plassering av nødvendige vegskilt dersom dette trengs.

Kontakt oss

Har du en idé?

Kontakt oss

Arkoconsult er en Totalentreprenør i Bergen hvor du som kunde har tilgjengelig masse kompetanse og mye erfaring innen bygg, anlegg og eiendomsutvikling. Vi er lommekjent i Hordaland og godt kjent i Norge.

Hos oss får du hjelp med Reguleringsplan, Byggesøknader, Arkitekttegninger, Tekniske tegninger, Byggeledelse, Kalkulasjon, Betongarbeid, Tømrerarbeid, og Eiendomsmegling via Strilamegleren AS.

crossmenu