18. august 2020

La ekspertene fylle ut byggesøknadene for deg

Du liker ikke å fylle ut byggesøknader. Det tar tid. Hundrevis av timer årlig, om du har mange liggende på pulten. Tid du kunne brukt på å tjene penger. Bygge. La heller faglig leder Pål Kjetil Tufta og ekspertene hos Arkoconsult hjelpe deg.

Arkoconsults byggesaksavdeling har noen av de dyktigste byggesøknadsfagfolkene i landet.

Har du noensinne tenkt over hva det koster bedriften din å jobbe med byggesøknader? Arkoconsult tar jobben for drøyt 20 000 kroner. De får stort sett søknaden din raskt gjennom byråkratiet.

- Arkoconsults byggesøknadsavdeling har jobbet med de fleste kommunene i Norge i over 10 år. Vi er etterhvert blitt noen av de ledende ekspertene på vårt fagfelt i landet, sier leder Pål Kjetil Tufta.

Hjelper byggmestre som drukner i papirarbeid
- Vi får telefoner fra hele landet fra byggmestre og entreprenører som fortviler over det som oppleves som en tungvint byggesøknadsprosess med kommunene. Noen jobber med prosjekter i flere kommuner, og dermed må de forholde seg til ulike regler.

- Vi har hjulpet kunder som bruker opptil tusen timer i året på byggesøknader. Vi i Arkoconsult jobber effektivt, og bruker gjennomsnittlig rundt 20 timer på hver søknad, sier Tufta.

Spesialverktøyene du ikke har
De fleste av Arkoconsults kunder ønsker å tjene penger på å bygge - ikke tape penger ved å sitte ved PC-en og sette seg inn i hvordan man fyller ut byggesøknader.

Og ikke minst; sitte stille og vente til byggesøknaden går gjennom. Først da kan byggearbeidet starte. I ventetiden kan små bedrifte oppleve at de får en vanskelig økonomisk situasjon, siden pengeflyten stopper opp.

- For mange entreprenører og bedriftseiere i byggebransjen er det å skrive søknader en tidstyv, de fleste vil slippe. Heldigvis kan våre fagfolk hjelpe, sier faglig leder hos Arkoconsult, Pål Kjetil Tufta.

Han legger til at Arkoconsult har de nyeste verktøyene for å visualisere byggesøknader.

- Vi har mulighet til å lage en 3D-visualisering av dine byggeplaner. Det er en unik måte å vise de som skal godkjenne dine planer hvordan ditt prosjekt skal se ut, sier Tufta.

Treff på første forsøk
Noen av det som er vanskeligst med byggesøknader, er å treffe på første forsøk. Det vil si; forstå og skjønne hva kommunen forventer av din byggesøknad. Kort sagt; hva som trengs av dokumentasjon og planer, forteller Tufta.

- I Arkoconsult har vi tatt steget videre ved å rendyrke rollen som ansvarlig søker, blant annet ved å ansette jurister til å utarbeide byggesøknad og følge opp byggesaksprosessen mot kommunene. Våre kunder opplever meget gode resultater i sakene sine, som følge av at vi har dyktige fagfolk i vår juridiske avdeling. Vi har lang og god erfaring med byggesøknader i hele landet, både små og store bedriftskunder. Mange av dem har vært fornøyde kunder i flere år, sier Tufta.

Litt fakta om de ulike søknadene når du skal bygge:

Ett-trinnssøknad:Dersom du har gjort avtaler med de foretak som skal stå for planlegging og gjennomføring av prosjektet, kan du gjerne søke i ett trinn. Dette betyr at en sender inn alt av dokumentasjon samlet slik at kommunen kan fatte et ferdig vedtak basert på det som er sendt inn. Dersom det ikke er nabomerknader eller dispensasjoner, kan dette i noen tilfeller behandles inne tre uker.

Rammesøknad:
Rammesøknad er aktuelt i tilfeller der prosjektet ikke er ferdig planlagt, men du ønsker en avklaring av rammene for tiltaket, f.eks. om du i det hele tatt får lov å bygge på en tomt. Dette kan være lurt,

crossmenu