Reguleringsplaner

Skal du bygge ny bolig, planlegger du et større utbyggingsprosjekt eller en litt omfattende bruksendring? Da trenger du å få utarbeidet en reguleringsplan.
Kontakt arkitekten

Slik hjelper vi deg med reguleringsplaner

Hos Arkoconsult er det sivilarkitekter og ingeniører som jobber som plankonsulenter. Du får bistand i hele prosessen med utarbeidelse av reguleringsplan, fra oppstart til vedtatt detaljplan. Vi kan også holde hånden på rattet hele veien, fra idé til ferdig bygg.

Plankonsulentene utarbeider plankart, beskrivelser av plan med illustrasjoner, forskrifter til plan og innhenter nødvendige uttalelser fra berørte parter og offentlige etater. I detaljplanen må også vegløsninger prosjekteres med profiler.

Planprosessen innebærer flere møter med planavdelinger i den aktuelle kommunen, oppstartsmøte, underveismøter og innleveringsmøte. Arkoconsult har fokus på å finne gode, kostnadseffektive løsninger i utarbeidelsen av detaljplan.

Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan er et plankart over et avgrenset areal i en kommune som regulerer hvordan grunnen og bebyggelsen i området utnyttes. Reguleringsplaner deles inn i to kategorier; områderegulering og detaljregulering. Alt i planen følger de gjeldende forskriftene.

Reguleringsplaner er mer detaljerte enn en arealplan. Du har kanskje også hørt uttrykk som detaljplan, detaljreguleringsplan, bebyggelsesplan og utbyggingsplan? Alle har samme funksjon, men kan ha litt ulik grad av detaljering, noen kan også ha utgått på dato. De er en del av reguleringsplanen. Reguleringsplanen angir også vernet grunn og bebyggelse.

Har du en idé?

Kontakt oss

Arkoconsult er en Totalentreprenør i Bergen hvor du som kunde har tilgjengelig masse kompetanse og mye erfaring innen bygg, anlegg og eiendomsutvikling. Vi er lommekjent i Hordaland og godt kjent i Norge.

Hos oss får du hjelp med Reguleringsplan, Byggesøknader, Arkitekttegninger, Tekniske tegninger, Byggeledelse, Kalkulasjon, Betongarbeid, Tømrerarbeid, og Eiendomsmegling via Strilamegleren AS.

Vi hjelper deg gjerne

 • Pål Kjetil Tufta

  Faglig leder
  pkt@arkoconsult.no
  99520416

  Ane Netland Rolland

  Arealplanlegger
  ane@arkoconsult.no
  47855616
 • Pål Kjetil Tufta

  Faglig leder
  pkt@arkoconsult.no
  99520416
 • Ane Netland Rolland

  Arealplanlegger
  ane@arkoconsult.no
  47855616
crossmenu